Het woonzorgcentrum en verpleeghuis St. Pieters en Bloklands Gasthuis, voert een onderzoek uit naar de interesses van bewoners op het gebied van activiteiten. Op basis van dit onderzoek ontwikkelen de ouderen in samenwerking met een kunstenaar een concreet project waar medebewoners, familie, vrienden, vrijwilligers, deelnemers dagopvang, buurtbewoners en zorgverleners aan mee kunnen doen. De rol van die kunstenaar is expliciet om samen te werken met de ouderen, aan te vullen waar dat nodig is. De kunstenaar kan dus in verschillende rollen worden ingezet: als coach, projectleider, producent, artistiek leider, regisseur of muzikant.

Iedereen die zich inzet ten behoeve van bewoners krijgt scholing over het begeleiden en activeren van bewoners in deze activiteiten. De scholing gaat over het begeleiden van ouderen, zowel op artistiek-methodisch gebied als hoe je omgaat met mensen die mentaal en fysiek beperkt zijn. De projecten die op beide locaties uitgevoerd worden, presenteren gezamenlijk. De beide organisaties hebben de intentie om de samenwerking gedurende drie jaar te ontwikkelen, met als doel om dit project structureel in te bedden in activiteitenaanbod van de instelling.

> Meer informatie over de broedplaats.