Bestuur

Bestuur2016-11-15T10:31:46+01:00

Jos Pothof (voorzitter)

“De afgelopen 15 jaar ben ik als lid van de Raad van Toezicht betrokken geweest bij het Sint Pieters en Bloklands Gasthuis. Ik heb goed kunnen zien hoe de zorg voor ouderen in die tijd is veranderd. Zorg vanuit aanbod is overgegaan naar zorg naar behoefte van de bewoners. Daarnaast heeft de overheid de afgelopen jaren forse bezuinigingen doorgevoerd. Willen we voorkomen dat als gevolg van dit beleid de bewoners in hun leefplezier worden geraakt, dan zal eigen initiatief belangrijker worden. Daarom bestaat de stichting Vrienden van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis. Graag wil ik, samen met de andere bestuursleden, de directie van het gasthuis en de families van de bewoners, eraan bijdragen dat het leven in het gasthuis zo aangenaam mogelijk blijft.”

Rijnhard de Beaufort (penningmeester)

“Voorheen bestonden naast het verzorgingshuis de z.g. kleine stichtingen. Ik ben toen gevraagd om regent te worden omdat ik verstand zou hebben van agrarisch onroerend goed en van beleggingen in effecten. Het sprak mij enorm aan om een steentje bij te kunnen dragen aan het welzijn van de bewoners van St. Pieters en Bloklands Gasthuis. Naast alle oude tradities, zoals de mannenzaal, was er in het bestuur sprake van een moderne kijk op de zorgverlening in Nederland. De bestuursvergaderingen waren iedere keer voorzien van een volle agenda waar wij altijd weer met veel humor en toewijding doorheen gingen. Toen ik een paar jaar geleden aftrad als bestuurslid vond ik het heel prettig dat ik als bestuurslid van de stichting Vrienden van St. Pieters en Bloklands Gasthuis nog een bescheiden rol kan blijven spelen voor onze mooie gasthuizen.

Paulien Hofstede (secretaris)

“Samen met mijn man en twee zonen woon ik in Hoogland. Jarenlang heb ik in de financiële wereld gewerkt. Mijn betrokkenheid bij de zorg is ontstaan doordat mijn moeder een aantal jaren in een gasthuis heeft gewoond. Ik heb toen gezien hoe belangrijk het is als er extra middelen beschikbaar zijn voor bewonersactiviteiten. Toen ik Chantal Borghuis sprak over de stichting Vrienden van St. Pieters en Bloklands Gasthuis, was ik gelijk enthousiast. Graag wil ik mij als secretaris van de stichting inzetten om geld te genereren, zodat we mooie dingen kunnen realiseren voor bewoners van St. Pieters en Bloklands Gasthuis.”

Harry Lokin (bestuurslid)

“Ik woon al 32 jaar in Amersfoort, ik ben getrouwd en heb drie kinderen. Naast mijn werk doe ik graag activiteiten die maatschappelijk van belang zijn. Zo heb ik als lid van de Raad van Toezicht mee mogen werken aan de grote renovatie van locatie Davidshof van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis. Dat is een mooi project geworden waar we met zijn allen best trots op zijn. Dit jaar ben ik lid geworden van de stichting Vrienden van St. Pieters en Bloklands Gasthuis. Ik vind het leuk en nuttig om als stichting die dingen te doen waar bewoners en medewerkers van het gasthuis plezier aan beleven. Dus laten we er met zijn allen de schouders onder zetten, dan komt dat best voor elkaar.”

Ilse Faass-Strooij (bestuurslid)

“Als geboren en getogen Amersfoortse voel ik mij zeer betrokken bij deze prachtige stad. Inmiddels woon ik in Leusden en ben ik werkzaam bij een Amersfoorts notariskantoor, waar ik veelvuldig betrokken ben bij non-profit organisaties. Gezien deze notariële achtergrond ben ik door Jos Pothof benaderd voor een bestuursfunctie binnen de stichting Vrienden van St. Pieters en Bloklands Gasthuis. Samen met mijn medebestuursleden wil ik mijn tijd en energie inzetten voor de bewoners van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis. Met het werven van fondsen kan de stichting net de extraatjes – die niet uit de reguliere middelen van het gasthuis kunnen worden betaald – voor de bewoners financieren. Prachtig toch!”

Chantal Borghuis (bestuurslid)

“Ik ben getrouwd en ik heb twee kinderen. Hoewel ik in Nijkerk woon, is mijn werkgebied altijd Amersfoort geweest. Dus toen ik door Jos Pothof werd gevraagd om een bijdrage te leveren aan de hernieuwing van de stichting Vrienden van St. Pieters en Bloklands Gasthuis in Amersfoort, heb ik gelijk ‘ja’ gezegd. De stichting wil verschillende projecten voor de bewoners en de medewerkers van het gasthuis een gezicht geven. Daarnaast wil zij ook de middelen verkrijgen om deze projecten te realiseren. Ik vind het fijn om op deze manier mijn maatschappelijke betrokkenheid te tonen en andere mensen blij te maken. Ik spreek het vertrouwen uit dat we samen mooie dingen gaan doen!”

Ga naar de bovenkant