anbi-logoklein

Stichting Vrienden van St. Pieters en Bloklands Gasthuis is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI, dat is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze voldoet aan verschillende voorwaarden. Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen, zoals:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Naam van de organisatie
Stichting Vrienden van St. Pieters en Bloklands Gasthuis

KvK nummer
41189777

RSIN nummer
911.62.17

Contactgegevens
Stichting Vrienden van St. Pieters en Bloklands Gasthuis
Postadres: Wervershoofstraat 157, 3826 EM Amersfoort
Telefoon: 033 – 4345600
E-mail: info@vriendenpbg.nl
Website: www.vriendenpbg.nl

IBAN: NL81ABNA0467215219

Doelstelling
Doel van de Stichting Vrienden van St. Pieters en Bloklands Gasthuis is gelden werven, beheren en aanwenden ten einde financiële ondersteuning te verlenen aan de realisering van de doelstellingen, in de ruimste zin des woords, van de stichting: Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis, gevestigd te Amersfoort, voorzover bekostiging uit de middelen van laatstgenoemde stichting niet mogelijk is.

Beleidsplan
Lees het beleidsplan van Stichting Vrienden van St. Pieters en Bloklands Gasthuis

Bestuurssamenstelling

  • Jos Pothof (voorzitter)
  • Rijnhard de Beaufort (penningmeester)
  • Paulien Hofstede (secretaris)
  • Harry Lokin (bestuurslid)
  • Ilse Faass-Strooij (bestuurslid)
  • Chantal Borghuis (bestuurslid)

De bestuursleden werken onbezoldigd. Er zijn geen medewerkers in dienst van de stichting Vrienden van St. Pieters en Bloklands Gasthuis.

Jaarverslag en financiële verantwoording
Lees de jaarrekening en jaarverslag 2015